«GENIUS IS PATIENCE» Isaac Newton

Obligats al distanciament, l'economia i el nostre ritme de vida han canviat per complert.

Hi haurà temps d'entendre, lluitar i sobreposar-se als efectes d'aquesta aturada. Però aquesta aturada també ha trencat dinàmiques nocives, ha perturbat projectes personals i professionals que no anaven enlloc, ha obligat a canviar hàbits que no eren sans.

I si aquesta interrupció també és una oportunitat? Per a repensar on anem, per a idear projectes nous, o simplement per a trencar amb aquelles relacions socials superficials en les que estem atrapats i que ens priven d'interaccions més reals.

És temps de confinar-se, és temps de reinventar-se. Altres ja ho van fer

Deixa un comentari