FAMILIES I ESCOLA

«… sembla que tant professorat com alumnat, davant el canvi d'escenari, estan cridats a mantenir el seu paper, però en el cas dels adults de les famílies no queda tan clar …»

«… proposem que les iniciatives dirigides a les famílies respectin el seu propi rol com a tals, i els permetin ser els qui són: mares, i pares, no mestres dels seus propis fills …»

Fragment de l'article de Miguel Ángel Essomba «familias i escola en temps de confinament «

Deixa un comentari